Betong

betong

 

Betongfärg är omöjligt att slipa bort.

Med blästring slipper man in i alla ihåligheter i betongen.

betong

betong