Minerittak

Minerittak

 

De flesta minerittak har mossa som sprider sig som löpeld.

Ett effektivt sätt är att blästra bort mossan för att få taket rent och snyggt.

Minerittak