Träfasad

Träfasad

 

Har träfasaden börjat flagna färg är blästring ett utmärkt allternativ.

Den nya färgen får ett bra fäste på blästrad fasad.